Informatiepunt en klachtenregeling

 

Klachten…

Mocht u vinden dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben voorgelicht, vraag dan om een verhelderend gesprek. Zo kunnen we gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling…

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing op, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. De twee aspecten, bemiddeling en formele klachtenbehandeling, resulteren in een uitspraak van het knmt die bindend is voor beide partijen.

© 2024 Mondheelkunde Groenlo | Huisregels